Šta znači MOLEKULARNI?

» molekularni • pridev Koji se tiče (ili koji potiče od molekula, koji se osniva na (ili koji je u vezi sa) molekulima.