Šta znači MOLASA?

» molasa • ženski rod (geologija) Glinovit i peskovit krečnjak, naročito između Alpa i Jure.