Šta znači MOKIRATI SE?

» mokirati se • fr.se moquer potsmevati se nekome, šaliti se na tuđi račun