Šta znači MOJ?

» moj Prisvojna zamenica prvog lica jednine.