Šta znači MOIRE?

» moire • (mitologija) Boginje sudbine, suđaje kod starih Grka; kod starih Rimljana parke.