Šta znači MOIRA?

» Moira • ženski rod (mitologija) Boginja sudbine kod starih Grka.