Šta znači MOHATRA?

» mohatra • ženski rod (pravo (nauka)) Tobožnji ugovor, zelenaški ili kaišarski ugovor koji dve strane prividno sklapaju, obično da bi izvršile kakvu nezakonitu radnju.