Šta znači MOGOVIŠ?

» mogoviš • muški rod Porez koji su stari Dubrovčani plaćali trebinjskim i humskim knezovima za vinograde izvan gradskog bedema (lat.)