Šta znači MOGILA?

» mogila • ženski rod Stari mongloski nadgrobni brežuljak, u stepama Južne Rusije.
Humka uopšte;
Grobna humka od kamenja ili od zemlje (rus.)