Šta znači MOGET?

» moget • muški rod (odevanje) Plišu slična vunena tkanina sa utkanim figurama, upotrebljava se za ćilime.