Šta znači MOG?

» mog • muški rod (odevanje) Engleska pamučna materija, slična pikeu.