Šta znači MOČUGA?

» močuga • ženski rod Mačuga (tur.)