Šta znači MOBILIJAR?

» mobilijar • muški rod Pokretnost, pokretnina, pokretna imovina, naročito kućni nameštaj. (lat.)