Šta znači MOBA?

» moba • ženski rod Stari narodni običaj da komšije pomažu pri većim seoskim radovima, besplatno ili na principu uzajamnosti.