Šta znači MLAĐ?

» mlađ • ženski rod Riblji podmladak.