Šta znači MIRO?

» miro • imenica U pravoslavnoj crkvi: osvećeno mirisavo ulje ("sveto miro"), koje se kuva od mirisavih tvari i koje poglavar crkve osvećuje na Veliki četvrtak; služi za "sv. tajnu miropomazanja", radi darova sv. Duha. (grč.)