Šta znači MIRMEKIJE?

» mirmekije • (medicina) Mravićaste bradavice, naročito na dlanu i tabanu; mirmecije.