Šta znači MIRA?

» mira • ženski rod Sok koji je kapao sa arabljanskog drveta mire, kojim su stari mazali kosu te je činili sjajnom i lepom.
Izmirna, gorka, veoma mirisava i lekovita smola koja se dobivaod više vrsta drveta Commiphora.

» Mira • ženski rod (lično) Žensko ime, Mirjana odmila.