Šta znači MILJA?

» milja • ženski rod Jedinica za merenje dužina (engleska milja) = 17jarda = 1523,9m; mera za površine u Engleskoj = 258,ara, 2,km (eng.)