Šta znači MILENARISTI?

» milenaristi Pristalice adventističkog učenja o hiljadugodišnjem carstvu Hristovom na Zemlji. (lat.)