Šta znači MIKROFILIJA?

» mikrofilija • ženski rod Pojava sitnog lišća u nekih biljaka, sitnolisnost (grč.)