Šta znači MIKROEKONOMIJA?

» mikroekonomija • ženski rod Materijalno organizacioni sistem pojedinca čiji cilj je podmirenje njegovih ekonomskih potreba i potreba članova njegove porodice;
Naučna disciplina koja se bavi problemima mikroekonomije (grč.)
Ekonomija koja se bavi pojedinačnim jedinkama, kao što su domaćinstva, firme i dr.