Šta znači MIKROBIOLOGIJA?

» mikrobiologija • ženski rod Nauka o mikrobima, nauka koja svestrano proučava najsitnija živa bića - mikroorganizme (mikrobe). (grč.)