Šta znači MIKROBI?

» mikrobi Najmanja životinjska ili biljna živa bića; zarazne klice, bakterije; mikroorganizmi. (grč.)