Šta znači MIKRO?

» mikro • muški rod (teatar) U filskom jeziku označuje odnos prema vrlo sićušnim predmetima ili prema spravama za posmatranje i merenje tih malih predmeta (grč.)

» mikro • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: mali, stina, golim okom nevidljiv. (grč.)