Šta znači MIKRAKUSTIČAN?

» mikrakustičan • gr...mali, ...čujem koji može da čuje i slab glas, koji pojačava zvuk (naziv za instrumente koji pojačavaju moć slušnog čula dovodeći mu zvučne treptaje