Šta znači MIJELIN?

» mijelin • muški rod (anatomija) Živčana moždina.