Šta znači MIGRIRATI?

» migrirati • glagol Seliti se, preseliti se, iseliti se, otseliti se, otići; seliti, preseliti.