Šta znači MIGREIN?

» migrein • fr.migraine med. lek protiv migrene (mešavina antipirina, kao i kofeina i limunove kiseline)