Šta znači MIGRATORAN?

» migratoran • pridev Koji se seli, pokretan, nestalan.