Šta znači MIGRACIJA?

» migracija • ženski rod Seoba, seljenje; seoba životinja, npr. ptica selica. (lat.)