Šta znači MIDIENTKINJA?

» midientkinja • fr.midinettes pomoćnica u pomodnim trgovinama u Francuskoj; mlada radnica, monopolka