Šta znači MEZOPOTAMIJA?

» Mezopotamija • ženski rod (geologija) Oblast između Tigrisa i Eufrata, lokacija nekoliko drvenih civilizacija, Mesopotamija. (grč.)