Šta znači MEZOFORTE?

» mezoforte • prilog (muzika) Sa pola jačine, polujako. (ital.)