Šta znači MEZILDŽIJA?

» mezildžija • muški rod Onaj koji nosi poštu na konju, poštar, kurir. (tur.)