Šta znači METAFORIČAN?

» metaforičan • pridev Slikovit, u prenosnom smislu, u prenosnom značenju (grč.)