Šta znači MESTICI?

» mestici Melezi od oca belca i majke Indijanke u Americi. (šp.)