Šta znači MENI?

» meni • muški rod Jelovnik; naročito: spisak jela koja sačinjavaju jedan obrok.

» meni • muški rod (računari) Skup naredbi ili opcija koje program nudi. Meniji prikazuju liste sa opcijama Postoje i programi koji se koriste bez menija, tj. naredbe se unose upisivanjem sa tastature ili kombinacijom nekoliko posebnih tastera. Meni prikazuje raspoložive opcije, od kojih možete da izaberete jednu preko tastature ili mišem. Trebalo bi da meni bude najbolji način da se korisniku računara prikažu naredbe koje mu stoje na raspolaganju.