Šta znači MEMOARI?

» memoari Uspomene, deo u kome pisac iznosi svoja sećanja na događaje koje je sam doživeo ili u kojima je učestvovao, kao i sećanja na značajne ljude. (fr.)