Šta znači MEMLA?

» memla • ženski rod Mem, vlaga, buđ, trulina, trulež; ustajao vazduh, zasićena atmosfera (tur.)