Šta znači MELODRAMA?

» melodrama • ženski rod Pozorišni komad u kome govor dramskog lica prati muzika, ili svuda ili samo na značajnim mestima; vrste: monodrama, ako u komadu govori samo jedna ličnost, i duodrama, ako u komadu učestvuju dva lica. (grč.)