Šta znači MELENA?

» melena • ženski rod (medicina) Crna bolest, crni proliv, crna boljka; hematemeza.