Šta znači MELANIN?

» melanin • muški rod (hemija) Crni i smeđi pigment u krvi koji se koncentriše u koži radi zaštite živih bića od vrelih sunčevih zraka u žarkim predelima.
Crna bojena materija koje ima u sudovnjači oka, koži crnaca, mastilu sepije itd. (grč.)