Šta znači MEDICINSKI?

» medicinski • l.medicinus koji se tiče medicine; koji spada u lekove; službeno priznat kao lekovit; lečnički