Šta znači MEDERANTIZAM?

» mederantizam • nl.moderantismus umerenjaštvo, duh umetnosti; umereni sistem vladanja