Šta znači MEDALJER?

» medaljer • muški rod Umetnik koji se bavi izradom medalja (fr.)