Šta znači MED IN DŽERMENI?

» med in Džermeni • eng.made in Germany trgovački: izrađeno u Nemačkoj, trgovačka oznaka koja mora, po propisima engleskog zakona o zaštiti domaćih proizvoda od 1887 g., da stoji na robi koja se iz Nemačke uvozi u Englesku