Šta znači MAZOHIZAM?

» mazohizam • muški rod Izopačena spolna strast koja se sastoji u tome što neki muškarac ili neka žena oseća povećan spolni nadražaj i uživanje ako joj osoba suprotnog spola zadaje telesne bolove, npr. ako je tuče, štipa, ujeda i sl.; ova izopačenost nazvana je po nemačkom piscu Leopoldu Saher-Mazoju (1836-1895), koji ju je u svojim pikantnim romanima i novelama prikazivao; up. sadizam.