Šta znači MAŽDI?

» Maždi • gl. Maždi sitno padanje kiše, sipi kiša, maždi