Šta znači MAZDAIZAM?

» mazdaizam • muški rod Vera starih Iranaca (Persijanci, Parti, Medijci i dr.) koja je propovedala dualizam, tj. večnu borbu između dobra i zla (pers.)